EnCor Růstový, otevřený podílový fond

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Investičním cílem fondu je dosahovat nadstandardního korunového zhodnocení v delším časovém horizontu investicemi na kapitálových trzích s využitím investičního modelu EnCor.

Za tímto účelem umisťuje fond prostředky do všech hlavních tříd aktiv, zejména prostřednictvím investičních nástrojů na akciových, dluhopisových, nemovitostních a komoditních trzích. Fond může na jednotlivých trzích investovat jak do indexových fondů, tak do konkrétních akcií, dluhopisů a jiných nástrojů, primárně v CZK, EUR a USD, při zachování adekvátní míry rizika. Pro zajištění stability nebo zvýšení výnosu pro investory fond využívá částečné nebo plné zajištění kurzového rizika (vůči CZK), úrokového rizika, případně jiných rizik pomocí finančních derivátů.

Průběžné výnosy se reinvestují a jsou dále zhodnocovány. Fond nesleduje žádný srovnávací index nebo benchmark, ale cílí na absolutní výnos, který v dlouhodobém horizontu překonává výkonnost fixně rozloženého portfolia a má nižší míru rizika.

KLÍČOVÉ INFORMACE

Typ fondu: Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond (OPF)
Cenný papír: Podílový List třídy A
ISIN: CZ0008477890
Datum založení: 7. srpna 2023
Měna: CZK
Očekávaný čistý výnos: 6 % – 9 % p. a
Očekávaná rizikovost: Střední až vyšší
Investiční horizont: 5 let a více
Obhospodařovatel: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Manažerský poplatek: 1,25 % p.a.
Výkonnostní poplatek: 10 % z kladného ročního výnosu
(princip high-water mark)

PROČ INVESTOVAT DO FONDU?

DLOUHODOBĚ VYŠŠÍ VÝNOS

Strategie EnCor využívají kvantitativního investičního modelu založeném na teorii portfolia, kterou publikoval držitel Nobelovy ceny Harry Markowitz.

V našich strategiích využíváme různých tříd aktiv, takže ve fondu najdete jak americké technologické akcie či akcie regionu Asie-Pacifik, tak komodity (zlato, stříbro, měď, ropa).

Díky aktivnímu přístupu k správě majetku a pravidelné změně vah aktiv ve strategii tak proti fixnímu rozložení historicky přidáváme kolem 3,0% p.a. do výnosu strategie.

AKTIVNĚ ŘÍZENÁ STRATEGIE

Velkou přidanou hodnotu strategie tvoří její aktivní řízení.

Každé čtvrtletí náš kvantitativní model vyhodnocuje předstihové makroekon-omické signály, aby zhodnotil nejoptim-álnější alokaci aktiv pro následující čtvrtletí.

V některých čtvrtletích tak model doporučuje velké množství akcií či komodit, někdy je naopak model velmi konzervativní a volí uložení prostředků do aktiv dluhopisového a peněžního trhu.

ZKUŠENÝ TÝM

EnCor tvoří profesionálové ze světa financí, kteří se v rámci správy majetku investiční společnosti úspěšně starají o majetek velkým privátním klientům, institucím a neziskovým organizacím.

Správa pro takové klienty se ze své podstaty musí vyznačovat nadprů-měrným výnosem, který je ale dostatečně stabilní na to, aby byl majetek bonitních klientů chráněn proti tržním výkyvům.

Svoji filozofii a investiční přístup kvantitativního modelu nyní EnCor zpřístupňuje i pro klienty s menším objemem kapitálu k zainvestování.

DOKUMENTY